Ochrona firmy przed utratą danych informatycznych

Już 29 września 2016 roku. Wyjątkowa okazja aby zapoznać się z  najnowszymi rozwiązaniami firmy IBM.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której odbędą się prezentacje rozwiązań zapewniających scentralizowaną, zautomatyzowaną ochronę danych. Liczymy, iż nie odmówią Państwo sobie udziału w tak ciekawym i wyjątkowym wydarzeniu. Konferencja odbywa się oczywiście w siedzibie firmy Silpol.

AGENDA:

09:00 – 09:10   Rejestracja / kawa oraz poczęstunek na dobry początek….
09:10 – 09:15   Powitanie uczestników i gości
09:15 – 10:00   Współczesne zagrożenia oraz ochrona infrastruktury IT w pigułce
10:00 – 10:45   Data Power – zintegrowane rozwiązanie chroniące sieć informatyczną
10:45 – 11:00   Przerwa kawowa oraz poczęstunek
11:00 – 11:50   Nowości w ofercie IBM Storage i Power
11:50 – 12:45   IBM SIEM Qradar – produktywna korelacja i interpretacja zdarzeń
12:45 – 13:00   Przerwa kawowa oraz poczęstunek
13:00 – 14:50   IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager – wydajny backup i                                        archiwizacja danych
14:50                Lunch

Przybliżając tematykę:

IBM DataPower Gateway to wyspecjalizowana platforma zabezpieczeń i integracji dla aplikacji mobilnych, chmurowych, WWW, interfejsów API, architektury zorientowanej na usługi (SOA) i procesów B2B. Umożliwia szybkie udostępnianie wartościowych komponentów IT w nowych kanałach — i zapewnienie klientom, pracownikom i partnerom możliwości korzystania z potrzebnych zasobów. Pomaga w szybkim zabezpieczeniu, integracji i optymalizacji dostępu do różnych rodzajów obciążeń i sterowaniu nimi w ramach jednej, rozszerzalnej platformy bramy.

IBM Spectrum Protect (rodzina Tivoli Storage Manager) udostępnia funkcje obsługi kopii zapasowych, obrazów stanu, archiwizacji, odtwarzania, zarządzania miejscem w pamięci masowej, a także mechanizmy odtwarzania komputerów całkowicie pozbawionych oprogramowania oraz usuwania skutków awarii.

Spectrum Protect pomaga w zapewnieniu ochrony systemom różnej wielkości, w tym maszynom wirtualnym, serwerom plików, poczty, baz danych, systemom zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EPR), komputerami mainframe i desktop — w ramach jednego środowiska, które można skalować w ślad za wzrostem ilości danych.

Oprogramowanie Spectrum Protect jest dostępne w pakietach tworzących kompletne rozwiązania oraz w postaci osobnych produktów. Klient ma do wyboru szereg różnych planów licencyjnych. IBM oferuje pakiety rozwiązań Entry w cenach i konfiguracjach przeznaczonych specjalnie dla małych i średnich organizacji.

IBM QRadar SIEM konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Normalizuje i koreluje surowe dane, by wykrywać naruszenia zabezpieczeń, i za pomocą zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics wyznacza wzorce zachowań typowych, wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy. Opcjonalnie oprogramowanie to może współpracować z serwisem IBM X-Force Threat Intelligence, który udostępnia listy potencjalnie szkodliwych adresów IP, w tym hostów ze szkodliwym oprogramowaniem, źródeł spamu i innych zagrożeń. IBM QRadar SIEM może także korelować słabe punkty zabezpieczeń systemów z danymi o zdarzeniach i aktywności sieci, co pomaga w określaniu priorytetów incydentów dotyczących zabezpieczeń.

 Tego nie można przegapić!!!

Na zgłoszenia zawierające

• Szkolenie: „Ochrona firmy przed utratą danych informatycznych

• Imię i nazwisko

• Nazwa firmy

• Stanowisko

• Adres email

• Numer telefonu

czekamy do 27 września 2016 r. pod adresem: konferencja.ibm@silpol.pl

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji u nas gościć wszelkie informacje dotyczące:

  • Dojazdu do firmy Silpol,
  • Zgłoszeń na konferencję,
  • Rezygnacji z konferencji (niepreferowane :D )
  • Działania serwisu konferencyjnego

znajdują się w zakładce Kontakt oraz pod numerem telefonu: +48 61 894 29 81 Grzegorz Filipiak

Serdecznie ZAPRASZAMY!!

Załoga firmy Silpol

Dodaj komentarz